جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور استفاده از گوشت )4ماهگی تا هفت ماهگی

جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور استفاده از گوشت )4ماهگی تا هفت ماهگی

جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور  استفاده از گوشت )4ماهگی تا هفت ماهگی

جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور  استفاده از گوشت )

این جیره برای بوقلمونهای نر جوان بالانس شده ولی برای بوقلمون های ماده ای که

هدف ازنگهداری انها گوشت و کشتار می باشد نیز قابل استفاده است

میزان انرژی : 3/1 کیلو کالری

میزان پروتئین : 19 درصد

جیره فوق هم بصورت سنتی ( متیونین لیزین کولین و ....)

و هم با کنسانتره 5 درصد گوشتی بالانس شده تا عزیزان پرورش دهنده

هرکدام را ترجیح دادن  یا براشون راحتتر بود استفاده کنند


جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

بالانس شده برپایه پروتئین گیاهی سویا و ذرت

این جیره غذایی برای بوقلمونهای ماده ای که قصد تخم کشی

و تولید جوجه از انها داریم استفاده میشود و برای اماده سازی

بوقملونهای مادر برای دوران تخمگذاری است درصورتی که

هدف تولید تخم و جوجه کشی نیست میتوانید از فرمول بوقلمونهای نر پرواری که

ارائه شده استفاده نمایید

میزان انرژی : 2.8 کیلو کالری

میزان پروتئین : 14 درصد

برای راحتی پرورش دهندگان عزیز جیره فوق هم به صورت سنتی ( متیونین لیزین کولین و ....... )

هم با  کنسانتره های گوشتی 5 درصد بالانس شده  است


جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی از 45 روزگی تا پایان 4 ماهگی

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی از 45 روزگی تا پایان 4 ماهگی

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی از 45 روزگی تا پایان 4 ماهگی

جیره جوجه بوقلمون محلی

بالانس شده بر پایه پروتئین گیاهی سویا و ذرت

میزان انرژی : 2/9 کیلو کالری

میزان پروتئین : 24 درصد

جیره فوق در دوحالت سنتی با بامکملهای جداگانه ( متیونین لیزین کولین و ...)

هم با کنسانتره 5 درصد گوشتی بالانس شده که عزیزان پرورش دهنده

به هرکدام که دسترسی داشتند میتوانند باخیال راحت استفاده کنند


جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی( از یک روزگی تا 6 هفتگی ) 2 فرمول

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی( از یک روزگی تا 6 هفتگی ) 2 فرمول

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی( از یک روزگی تا 6 هفتگی ) 2 فرمول

جیره جیره غذایی بالانس شده جوجه بوقلمون محلی

بالانس شده برمبنای پروتئین گیاهی سویا و ذرت

استارتر و رشد از یکروزه گی تا 3 هفته گی

میزان انرژی : 2/9 کیلو کالری

میزان پروتئین : 28 درصد

جیره رشد از سه هفتگی تا 6 هفتگی

میزان انرژی : 2/9

میزان پروتئین :26 درصد

جیره فوق هم به روش سنتی

مواد معدنی ویتامینه و مکملها به صورت فله و جداگانه 

و هم با استفاده از کنسانتره های 5 درصد گوشتی موجود دربازار کشور

بالانس شده تا  عزیزان پرورش به هرکدام که دسترسی و تمایل داشتند

با خیال راحت استفاده کنند