جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور استفاده از گوشت )4ماهگی تا هفت ماهگی

جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور استفاده از گوشت )4ماهگی تا هفت ماهگی

جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور  استفاده از گوشت )4ماهگی تا هفت ماهگی

جیره غذایی بوقلمون جوان محلی پرواری ( پرورش به منظور  استفاده از گوشت )

این جیره برای بوقلمونهای نر جوان بالانس شده ولی برای بوقلمون های ماده ای که

هدف ازنگهداری انها گوشت و کشتار می باشد نیز قابل استفاده است

میزان انرژی : 3/1 کیلو کالری

میزان پروتئین : 19 درصد

جیره فوق هم بصورت سنتی ( متیونین لیزین کولین و ....)

و هم با کنسانتره 5 درصد گوشتی بالانس شده تا عزیزان پرورش دهنده

هرکدام را ترجیح دادن  یا براشون راحتتر بود استفاده کنند