جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی ماده (از 4 ماهگی تا 7 ماهگی جهت تولید تخم )

بالانس شده برپایه پروتئین گیاهی سویا و ذرت

این جیره غذایی برای بوقلمونهای ماده ای که قصد تخم کشی

و تولید جوجه از انها داریم استفاده میشود و برای اماده سازی

بوقملونهای مادر برای دوران تخمگذاری است درصورتی که

هدف تولید تخم و جوجه کشی نیست میتوانید از فرمول بوقلمونهای نر پرواری که

ارائه شده استفاده نمایید

میزان انرژی : 2.8 کیلو کالری

میزان پروتئین : 14 درصد

برای راحتی پرورش دهندگان عزیز جیره فوق هم به صورت سنتی ( متیونین لیزین کولین و ....... )

هم با  کنسانتره های گوشتی 5 درصد بالانس شده  است