جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی( از یک روزگی تا 6 هفتگی ) 2 فرمول

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی( از یک روزگی تا 6 هفتگی ) 2 فرمول

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی( از یک روزگی تا 6 هفتگی ) 2 فرمول

جیره جیره غذایی بالانس شده جوجه بوقلمون محلی

بالانس شده برمبنای پروتئین گیاهی سویا و ذرت

استارتر و رشد از یکروزه گی تا 3 هفته گی

میزان انرژی : 2/9 کیلو کالری

میزان پروتئین : 28 درصد

جیره رشد از سه هفتگی تا 6 هفتگی

میزان انرژی : 2/9

میزان پروتئین :26 درصد

جیره فوق هم به روش سنتی

مواد معدنی ویتامینه و مکملها به صورت فله و جداگانه 

و هم با استفاده از کنسانتره های 5 درصد گوشتی موجود دربازار کشور

بالانس شده تا  عزیزان پرورش به هرکدام که دسترسی و تمایل داشتند

با خیال راحت استفاده کنند