خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی و مرور تاریخی بر مفهوم آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در تحقیقی با عنوان بررسی کیفیت زندگی دانشجویان که در دانشگاه گیلان  توسط رضا سلطانی و همکارانش انجام گرفته است. از نوع توصیفی و تحلیلی است و تعداد 226 دانشجو به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند در سال 1388 با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و نتایج نشان داد که کیفیت زندگی 4 درصد از دانشجویان بسیار مطلوب و 51 درصد متوسط و 11درصد نامطلوب بوده است( سلطانی و همکاران، 1389).

 

 


در مقاله ای با عنوان کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان توسط مرتضی منصوریان و همکارانش در سال 1385 انجام گرفته که از نوع توصیفی تحلیلی بوده و 240 نفر از دانشجویان با نمونه گیری تصادفی ساده و با پرسشنامه sf36 بررسی شدند و نتیجه این شد که کیفیت زندگی این دانشجویان در حد پایین می باشد( منصوریان و همکاران، 1385).

 

 

 

فهرست مطالب

2-6 کیفیت زندگی

2-6-1 مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی

2-6-2 مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی

2-6-3 ابعاد کیفیت زندگی

2-6-4 رویکردهای کیفیت زندگی

2-6-5 شاخص های کیفیت زندگی

2-6-6 شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

2-7 مدلهای کیفیت زندگی

2-7-1 مدل ادراکی کیفیت زندگی زان

2-7-2 مدل فرل و هاسی

2-8 کیفیت زندگی در ایران

2-9 نظریات کیفیت زندگی

منابع